Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
Retour
Voir toutes les équipes Cacher toutes les équipes

Fusions & Acquisitions - Classement 2019 - Cabinet d'avocats - Japon

Cabinet d'avocats

Incontournable
Mori Hamada & Matsumoto
Gaku Ishiwata, Satoko Kuwabara, Hajime Tanahashi
Nagashima Ohno & Tsunematsu
Hiroki Inoue, Tomohiko Iwasaki, Yuko Tamai, Kenichi Fujinawa, Hiroshi Mitoma
Nishimura & Asahi
Yoshinobu Fujimoto, Koichi Kusano
Excellent
Anderson Mori & Tomotsune
Osamu Hirakawa, Hirohito Akagami, Kenichi Masuda, Hiroki Kodate
TMI Associates
Yusuke Kashiwagi, Masakazu Iwakura, Takashi Toichi
Forte notoriété
Atsumi & Sakai
Masaji Hashimoto, Ian Scott, Eiichiro Hata
Southgate
Mangyo Kinoshita
Pratique réputée
City Yuwa Partners
Yoshiko Koizumi, Masahiro Terada, Hitoshi Sakai
Hibiya-Nakata
Nobuo Nakata, Koki Yamada
Iwata Godo
Shinya Tago, Hiroki Ito, Yoshihiro Toji
Ushijima & Partners
Shin Ushijima, Hiroshi Watanabe

Newsletter savoir pour agir

N'avancez plus à l'aveugle

Ne plus afficher ce message